ماسک مو پروتئین و روغن باباسو گلیس

قیمت اصلی ۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان است.

ماسک مو پروتئین و روغن شی گلیس

قیمت اصلی ۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان است.

اسپری مو دو فاز گلیس مدل Million Gloss

قیمت اصلی ۱۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۴,۰۰۰ تومان است.

ماسک مو colour perfector گلیس

قیمت اصلی ۱۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۰۰۰ تومان است.

ماسک مو پنتن مدل Belirgin

قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

ماسک مو گلیس مدل Bio Tech

قیمت اصلی ۱۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۰۰۰ تومان است.

روغن مو پنتن مدل Yogun Arindirici

قیمت اصلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰,۰۰۰ تومان است.

ماسک مو بیول مدل شیر و عسل

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.

ماسک مو بیول مدل هلو و جوانه گندم

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.

ماسک مو بیول مدل کاکائویی

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.